Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οι διά ζώσης παρουσιάσεις αποτελούν ολοήμερες τεχνικές παρουσιάσεις, οι οποίες διοργανώνονται στην έδρα μας στην Αττική για τη Νότια Ελλάδα και στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Ελλάδα. Η παρουσίαση 304 πραγματοποιείται αποκλειστικά στο εργαστήριό μας στη Θήβα αποτελεί μια καινοτόμο τεχνική παρουσίαση, καθώς πραγματοποιούνται ζωντανές δοκιμές και πειράματα σε εξαρτήματα και συστήματα προστασίας.

Διάρκεια 90’

Live Training mini

Γενικές αρχές συστημάτων γείωσης, προστασίας από κεραυνούς & εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες

Διάρκεια 4 ώρες

Live Training 301

Βασικές αρχές συστημάτων γείωσης χαμηλής & μέσης τάσης

Διάρκεια 4 ώρες

Live Training 302

Βασικές αρχές προστασίας κατασκευών από άμεσο κεραυνικό πλήγμα

Διάρκεια 4 ώρες

Live Training 303

Βασικές αρχές προστασίας ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού από κεραυνούς & υπερτάσεις

Διάρκεια 8 ώρες

Live Training 304

Εργαστηριακές δοκιμές & πρακτικές εφαρμογές εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας & γειώσεων (Διεξάγεται μόνο Σάββατο και μόνο στο εργαστήριό μας στη Θήβα)