Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οι e-learning τεχνικές παρουσιάσεις είναι ακόμη μια δυνατότητα που παρέχουμε στους ενδιαφερόμενους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν στο δικό τους χρόνο και όσες φορές επιθυμούν τα βασικά σημεία των προσφερόμενων θεμάτων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των e–learning θα καλείστε να απαντάτε σε σύντομες ερωτήσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το περιεχόμενο. Τέλος, μετά το πέρας του κάθε e- learning θα σας αποστέλλεται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60’

E-Learning 201

Προβλήματα από κεραυνούς και εκτίμηση κινδύνου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60’

E-Learning 202

Γενικές αρχές εξωτερικού Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60’

E-Learning 203

Δημιουργία και μετάδοση κρουστικών υπερτάσεων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 60364

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60’

E-Learning 204

Συστήματα γείωσης χαμηλής τάσης, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 60364