Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Webinar 102 – Γενικές αρχές συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας

Η διαδικτυακή παρουσίαση με κωδικό ΕΛΕΜΚΟ webinar 102 είναι μια εισαγωγική παρουσίαση στην αντικεραυνική προστασία και μαζί με την webinar 101 και 103 αποτελούν τις βασικές αρχές που χρειάζεται κάποιος τεχνικός να γνωρίζει σχετικά με την προστασία κατασκευών από κεραυνούς.  Στην αρχή η παρουσίαση αναλύει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σχεδιασμένο σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 3.  

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση σχεδιασμού όλων των επιμέρους μερών ενός ΣΑΠ όπως του συλλεκτηρίου συστήματος, του συστήματος αγωγών καθόδου αλλά και του συστήματος γείωσης ΣΑΠ.  Τέλος παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές εξαρτημάτων ΣΑΠ αλλά και ποια είναι τα σωστά αποδεικτικά καταλληλόλητας των διαθέσιμων εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η μακροζωία αλλά και η ασφαλής λειτουργία του ΣΑΠ όταν χρειαστεί. 

 

Περισσότερα
webinar-102