Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ασθενών ρευμάτων

Telecom SPDs

Οι απαγωγοί ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνουν τις διατάξεις προστασίας τηλεφωνικών γραμμών, τηλεπικοινωνιών Ethernet (LAN), ModBus καθώς και ομοαξονικών καλωδίων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-21 C1, C2, C3, D2
Αριθμός Πόλων 2
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–L2, L1–GND, L2–GND
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1 (2 καλώδια) + GND
Ονομαστική τάση δικτύου, Un 110 V
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 120 V DC
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ΙL 1 A
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F 10 MHz
Αντίσταση γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), R 1 Ω
Χωρητικότητα γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), C 90 pF
Ιn, D2 test, (10/350μs), 2P / 1P 2,5 kA / 1,25 kA
Ιn, C2 test, (8/20μs), 2P / 1P 20 kA / 10 kA
Up, (σε In & 1kV/μs – C3) <400 V
Κύριο κύκλωμα GDT + MOV
Χρόνος απόκρισης, tA 25 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 17,5x90x64 mm
Υποδοχή ακροδεκτών 0,75 – 4 mm2
Ροπή σύσφιξης 1 Nm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Απαγωγοί κεραυνικών και κρουστικών ρευμάτων πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας τηλεφωνικών σημάτων κατάλληλα σχεδιασμένοι για τηλεφωνικά δίκτυα. Προσφέρουν προστασία έναντι κε...
Κωδικός συσκευασίας:
6803410-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6803410-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.5
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-21 C1, C2
Αριθμός Πόλων 1
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού Για οριολωρίδα τύπου KRONE
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–L2, L1–GND, L2–GND
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1 (2 καλώδια) + GND
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 150 V DC
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ΙL 145 mA
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F 2 MHz
Αντίσταση γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), R 11 Ω
Ιn, C2 test, (8/20μs), 2P / 1P 20 kA / 10 kA
Up, (σε In), L1-L2 < 300 V
Up, (σε In), L1-GND, L2-GND < 1000 V
Κύριο κύκλωμα GDT + TVS diode
Θερμική προστασία ΝΑΙ (PTC)
Χρόνος απόκρισης, tA 1 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxM (mm) 20x20x71 mm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Thermoplastic V-0
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Απαγωγοί κεραυνικών και κρουστικών ρευμάτων πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας τηλεφωνικών σημάτων, κατάλληλα σχεδιασμένοι για ψηφιακά και αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα και γραμ...
Κωδικός συσκευασίας:
6894106-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6894106-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.5
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-21 C1, C2, C3
Αριθμός Πόλων 1
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού RJ 45
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 4 (8 καλώδια)
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc, L-L 5 V
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ΙL 100 mA
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F 100 MHz
Ιn, C2 test, (8/20μs), L-GND 1 kA
Up, C3 (σε 1kV), L-L < 35 V
Up, C3 (σε 1kV), L-GND < 350 V
Κύριο κύκλωμα GDT + TVS
Χρόνος απόκρισης, tA 1 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 54x30,8x80 mm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Thermoplastic V-0
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Περιοριστές υπερτάσεων κατάλληλοι για προστασία έως 4 ζευγών καλωδίου UTP, STP, FTP για δίκτυα CAT 5 (LAN) και συχνότητες έως και 100MHz με τερματικό ακροδέκτη  RJ45. Παρέχουν προστ...
Κωδικός συσκευασίας:
68002400-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6802400-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.5
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Αριθμός Πόλων 1
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού RJ 45
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 4 (8 καλώδια)
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc, L-L 48 V
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ΙL 1 A
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F 250 MHz
Ιimp, D1 test, (10/350μs), L-GND 1 kA
Ιn, C2 test, (8/20μs), L-GND 10 kA
Up, C3 (σε 1kV), L-L < 150 V
Up, C3 (σε 1kV), L-GND < 550 V
Κύριο κύκλωμα GDT + TVS
Χρόνος απόκρισης, tA 1 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 19x75x45,5 mm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Metal
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Περιοριστές υπερτάσεων κατάλληλοι για προστασία έως 4 ζευγών καλωδίου UTP, STP, FTP για δίκτυα CAT 6 (LAN) και συχνότητες έως και 250MHz με τερματικό ακροδέκτη  RJ45. Παρέχουν προστ...
Κωδικός συσκευασίας:
68002600-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6802600-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.5
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-21 C1, C2
Αριθμός Πόλων 1
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού RJ 11 ή RJ 45
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–L2, L1–GND, L2–GND
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1 (2 καλώδια) + GND
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 175 V DC
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ΙL 150 mA
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F 10 MHz
Αντίσταση γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), R 0,5 Ω
Αυτεπαγωγή γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), L 2x25 μH
Ιn, C2 test, (8/20μs), 2P / 1P 5 kA / 2,5 kA
Up, (σε In), L1-L2 < 300 V
Up, (σε In), L1-GND, L2-GND < 1000 V
Κύριο κύκλωμα GDT + TVS diode
Χρόνος απόκρισης, tA 1 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 54x30,8x80 mm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Thermoplastic V-0
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Απαγωγοί κεραυνικών και κρουστικών ρευμάτων πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας τηλεφωνικών σημάτων, κατάλληλα σχεδιασμένοι για ψηφιακά και αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα και γραμ...
Κωδικός συσκευασίας:
6894124-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6894124-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.5
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός Πόλων 1
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού BNC female – BNC female
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 70V
Κυματική αντίσταση, Z 50Ω
Μέγιστη συχνότητα σήματος DC – 2,6 GΗz
Μέγιστη ισχύς σήματος 40W
Insertion loss <0,4dB
Return loss <20dB
Ιmax, test, (8/20μs) 20 kA
Ιn, C2 test, (8/20μs) 10 kA
Up, C3 (σε 1kV) <600 V
Κύριο κύκλωμα GDT
Χρόνος απόκρισης, tA 100 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxM (mm) 25x25x52 mm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Metal
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -400C ÷ +800C
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417 – 6182
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων με ακροδέκτες BNC type κατάλληλοι για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση σε ομοαξονικά καλώδια με κυματική αντίσταση 50Ω, για την προστασία από κρουσ...
Κωδικός συσκευασίας:
6810213-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6810213-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.7
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός Πόλων 1
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού F type female – F type male
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 70V
Κυματική αντίσταση, Z 75Ω
Μέγιστη συχνότητα σήματος DC – 2 GΗz
Μέγιστη ισχύς σήματος 40W
Insertion loss <0,4dB
Return loss <20dB
Ιmax, test, (8/20μs) 20 kA
Ιn, C2 test, (8/20μs) 10 kA
Up, C3 (σε 1kV) <600 V
Κύριο κύκλωμα GDT
Χρόνος απόκρισης, tA 100 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxM (mm) 25x25x53 mm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Metal
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417 – 6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων με ακροδέκτες F type κατάλληλοι για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση σε ομοαξονικά καλώδια με κυματική αντίσταση 75Ω, για την προστασία από κρουστι...
Κωδικός συσκευασίας:
6810076-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6810076-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.7
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός Πόλων 1
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού N type female – N type male
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 280V
Κυματική αντίσταση, Z 50Ω
Μέγιστη συχνότητα σήματος DC – 2,6 GΗz
Μέγιστη ισχύς σήματος 300W
Insertion loss <0,4dB
Return loss <20dB
Ιmax, test, (8/20μs) 20 kA
Ιn, C2 test, (8/20μs) 10 kA
Up, C3 (σε 1kV) <900 V
Κύριο κύκλωμα GDT
Χρόνος απόκρισης, tA 100 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxM (mm) 25x25x60 mm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Metal
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417 – 6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων με ακροδέκτες N type κατάλληλοι για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση σε ομοαξονικά καλώδια με κυματική αντίσταση 50Ω, για την προστασία από κρουστι...
Κωδικός συσκευασίας:
6810362-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6810362-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.7
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-21 C1, C2, C3
Αριθμός Πόλων 2 + GND
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–L2, L1–GND, L2–GND
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1 + GND
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 110 V
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ΙL 1 A
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F 10 MHz
Insertion losses <0,35 dB @ 10 MHz / <-3 dB @ 23 MHz
Αντίσταση γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), R 1,5 Ω
Χωρητικότητα γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), C < 10 nF
Ιn, C2 test, (8/20μs), 2P / 1P 10 kA / 5 kA
Up, (σε In), L-L & L-GND < 326 V
Up, C3 (σε 1kV), L-L & L-GND < 200 V
Ικανότητα εκφόρτισης 100A (10/1000μs) 1P x300 times
Κύριο κύκλωμα GDT + TVS diode + Zener + MOSFET
Χρόνος απόκρισης, tA 1 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxM (mm) 16,2x22x87 mm
Υποδοχή ακροδεκτών 0,75 – 1,5 mm2
Ροπή σύσφιξης 0,4 Nm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Thermoplastic V-0
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ00
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022) & busbar
Πιστοποίηση STR by OVE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλοι για προστασία ψηφιακών &amp; αναλογικών σημάτων χαμηλής τάσης. Μπορούν να προστατέψουν 1 ζεύγος + θωράκιση από υπερτάσεις προερχόμενες από ...
Κωδικός συσκευασίας:
6817110-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6817110-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.6
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-21 C1, C2, C3
Αριθμός Πόλων 2 + GND
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–L2, L1–GND, L2–GND
Αριθμός προστατευμένων ζευγών 1 + GND
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 60 V
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ΙL 1 A
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F 10 MHz
Insertion losses <0,35 dB @ 10 MHz / <-3 dB @ 23 MHz
Αντίσταση γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), R 1,5 Ω
Χωρητικότητα γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), C < 10 nF
Ιn, C2 test, (8/20μs), 2P / 1P 10 kA / 5 kA
Up, (σε In), L-L & L-GND < 239 V
Up, C3 (σε 1kV), L-L & L-GND < 82 V
Ικανότητα εκφόρτισης 100A (10/1000μs) 1P x300 times
Κύριο κύκλωμα GDT + TVS diode + Zener + MOSFET
Χρόνος απόκρισης, tA 1 ns
Σύνδεση στο δίκτυο Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxΥxM (mm) 16,2x22x87 mm
Υποδοχή ακροδεκτών 0,75 – 1,5 mm2
Ροπή σύσφιξης 0,4 Nm
Υλικό κατασκευής περιβλήματος Thermoplastic V-0
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ00
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022) & busbar
Πιστοποίηση STR by OVE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλοι για προστασία ψηφιακών &amp; αναλογικών σημάτων χαμηλής τάσης. Μπορούν να προστατέψουν 1 ζεύγος + θωράκιση από υπερτάσεις προερχόμενες από ...
Κωδικός συσκευασίας:
6817060-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6817060-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.10.6
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00