Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ισχυρών ρευμάτων

Απαγωγός ισχυρών ρευμάτων

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων TrigeTron Τ1 & SurgeTron Τ2 ισχυρών ρευμάτων της ΕΛΕΜΚΟ παρέχουν προστασία της ηλεκτρικής παροχής από άμεσα & κοντινά κεραυνικά πλήγματα καθώς και από υπερτάσεις λόγω χειρισμών διακοπτών του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Εικόνες
Πληροφορίες
  • Τιμαριθμική ΑΤΗΕ
    • Προϋπολογισμός προϊόντος: 1470.00€
    • Προϋπολογισμός εγκατάστασης: 400.00€
Πιστοποιητικά
VDE Certification
CE declaration of conformity according to LVD EU 35/2014
Selection and installation only by authorized personnel
RoHS compliant
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ1 (Class I)
Αριθμός Πόλων 4
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–N, L2–N, L3–N & N–PE
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 300 V (L–N) / 305 V (N–PE), 50 Hz
Ιimp, “class I” test, (10/350μs), 1P 25 kA (L–N) / 100 kA (N–PE)
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 65 kA (L–N) / 130 kA (N–PE)
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 25 kA (L–N) / 100 kA (N–PE)
Up, (σε In) <1,5 kV (L–N) / <1,5 kV (N–PE)
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns (L–N) / <100 ns (N–PE)
Μέγιστη ασφάλεια <315 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 50 kA / 50 Hz
Ακόλουθο ρεύμα (N–PE), Ifi 100 A rms
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 442 V withstand
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 200ms N-PE 1200 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 144x106x87 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής 1,5 mm2
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T1 (CAT IV) + T2 (CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Τετραπολικός απαγωγός Τ1 (Class I), σε συνδεσμολογία 3+1 (3Φ + N) κατάλληλος για συστήματα ΤΤ, ΤΝ S &amp; TN CS. Διαθέτει  3 στοιχεία προστασίας καινοτόμου σχεδιασμού συνδυάζοντας έ...
Κωδικός συσκευασίας:
6825425-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6825425-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
427.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ1 (Class I)
Αριθμός Πόλων 4
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–N, L2–N, L3–N & N–PE
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 300 V (L–N) / 305 V (N–PE), 50 Hz
Ιimp, “class I” test, (10/350μs), 1P 12,5 kA (L–N) / 50 kA (N–PE)
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 65 kA (L–N) / 100 kA (N–PE)
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 20 kA (L–N) / 50 kA (N–PE)
Up, (σε In) <1,5 kV (L–N) / <1,5 kV (N–PE)
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns (L–N) / <100 ns (N–PE)
Μέγιστη ασφάλεια <315 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 25 kA / 50 Hz
Ακόλουθο ρεύμα (N–PE), Ifi 100 A rms
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 442 V withstand
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 200ms N-PE 1200 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 72x106x87 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής 1,5 mm2
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T1 (CAT IV) + T2 (CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Τετραπολικός απαγωγός Τ1 (Class I), σε συνδεσμολογία 3+1 (3Φ + N) κατάλληλος για συστήματα ΤΤ, ΤΝ S &amp; TN CS. Διαθέτει  3 στοιχεία προστασίας καινοτόμου σχεδιασμού συνδυάζοντας έ...
Κωδικός συσκευασίας:
6825412-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6825412-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ1 (Class I)
Αριθμός Πόλων 1
Σύνδεση μεταξύ πόλων L–N, L–PEN
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TN C, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 300 V, 50 Hz
Ιimp, “class I” test, (10/350μs), 1P 12,5 kA
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 65 kA
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 20 kA
Up, (σε In) <1,5 kV
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns
Μέγιστη ασφάλεια <315 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 25 kA / 50 Hz
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 442 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 17,5x106x87 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής 1,5 mm2
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T1 (CAT IV) + T2 (CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Μονοπολικός απαγωγός Τ1 (Class I), κατάλληλος για συνδεσμολογία μεταξύ L – N &amp; L - PEN σε συστήματα ΤΤ, ΤΝ S, TN CS &amp; TN C. Διαθέτει  1 στοιχείo προστασίας καινοτόμου σχεδια...
Κωδικός συσκευασίας:
6825112-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6825112-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ1 (Class I)
Αριθμός Πόλων 1
Σύνδεση μεταξύ πόλων N–PE
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 305 V, 50 Hz
Ιimp, “class I” test, (10/350μs), 1P 50 kA
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 100 kA
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 50 kA
Up, (σε In) <1,5 kV
Χρόνος απόκρισης, ta <100 ns
Ακόλουθο ρεύμα (N–PE), Ifi 100 A rms
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 200ms N-PE 1200 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 17,5x106x87 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής Δε διαθέτει βοηθητική επαφή
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T1 (CAT IV) + T2 (CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Μονοπολικός απαγωγός Τ1 (Class I), εφοδιασμένος με διάταξη σπινθηριστή βαρέως τύπου, σφραγισμένου εντός κυλίνδρου που περιέχει ευγενές αέριο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρικά ...
Κωδικός συσκευασίας:
6825050-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6825050-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ1 (Class I)
Αριθμός Πόλων 4
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–N, L2–N, L3–N & N–PE
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 320 V (L–N) / 255 V (N–PE), 50 Hz
Ιimp, “class I” test, (10/350μs), 1P 12,5 kA (L–N) / 50 kA (N–PE)
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 50 kA (L–N) / 50 kA (N–PE)
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 20 kA (L–N) / 20 kA (N–PE)
Up, (σε In) <1,5 kV (L–N) / <1,5 kV (N–PE)
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns (L–N) / <100 ns (N–PE)
Μέγιστη ασφάλεια <250 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 25 kA / 50 Hz
Ακόλουθο ρεύμα (N–PE), Ifi 100 A rms
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 440 V fail safe
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 5s L-N 352 V withstand
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 200ms N-PE 1200 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 72x99x71 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T1 (CAT IV) + T2 (CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Τριφασικός απαγωγός Τ1 (Class I), κατάλληλος για συνδεσμολογία 3+1 σε συστήματα ΤΤ, ΤΝ S, TN CS.  Διαθέτει στοιχεία προστασίας ημιαγωγού βαρέως τύπου μεταξύ L – N και στοιχείο σπινθ...
Κωδικός συσκευασίας:
6844491-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6844491-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ1 (Class I)
Αριθμός Πόλων 2
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–N, N–PE
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 320 V (L–N) / 255 V (N–PE), 50 Hz
Ιimp, “class I” test, (10/350μs), 1P 12,5 kA (L–N) / 50 kA (N–PE)
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 50 kA (L–N) / 50 kA (N–PE)
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 20 kA (L–N) / 20 kA (N–PE)
Up, (σε In) <1,5 kV (L–N) / <1,5 kV (N–PE)
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns (L–N) / <100 ns (N–PE)
Μέγιστη ασφάλεια <250 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 25 kA / 50 Hz
Ακόλουθο ρεύμα (N–PE), Ifi 100 A rms
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 440 V fail safe
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 5s L-N 352 V withstand
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 200ms N-PE 1200 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 36x99x71 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T1 (CAT IV) + T2 (CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Μονοφασικός απαγωγός Τ1 (Class I), κατάλληλος για συνδεσμολογία 1+1 σε συστήματα ΤΤ, ΤΝ S, TN CS.  Διαθέτει στοιχεία προστασίας ημιαγωγού βαρέως τύπου μεταξύ L – N και στοιχείο σπιν...
Κωδικός συσκευασίας:
6844291-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6844291-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ2 (Class II)
Αριθμός Πόλων 4
Σύνδεση μεταξύ πόλων L1–N, L2–N, L3–N & N–PE
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 300 V (L–N) / 305 V (N–PE), 50 Hz
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 50 kA (L–N) / 65 kA (N–PE)
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 20 kA (L–N) / 40 kA (N–PE)
Up, (σε In) <1,5 kV (L–N) / <1,5 kV (N–PE)
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns (L–N) / <100 ns (N–PE)
Μέγιστη ασφάλεια <315 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 25 kA / 50 Hz
Ακόλουθο ρεύμα (N–PE), Ifi 100 A rms
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 442 V withstand
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 200ms N-PE 1200 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 72x105x70 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής 1,5 mm2
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T2 (CAT IV, CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Τετραπολικός απαγωγός Τ2 (Class II), σε συνδεσμολογία 3+1 (3Φ + N) κατάλληλος για συστήματα ΤΤ, ΤΝ S &amp; TN CS. Διαθέτει  3 στοιχεία προστασίας καινοτόμου σχεδιασμού συνδυάζοντας ...
Κωδικός συσκευασίας:
6854150-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6854150-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ2 (Class II)
Αριθμός Πόλων 1
Σύνδεση μεταξύ πόλων L–N, L–PEN
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TN C, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 300 V (L–N), 50 Hz
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 50 kA
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 20 kA
Up, (σε In) <1,5 kV
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns
Μέγιστη ασφάλεια <315 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 25 kA / 50 Hz
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 442 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 17,5x106x70 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής 1,5 mm2
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T2 (CAT IV, CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Μονοπολικός απαγωγός Τ2 (Class ΙI), κατάλληλος για συνδεσμολογία μεταξύ L – N &amp; L - PEN σε συστήματα ΤΤ, ΤΝ S, TN CS &amp; TN C. Διαθέτει  1 στοιχείo προστασίας καινοτόμου σχεδι...
Κωδικός συσκευασίας:
6850150-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6850150-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ2 (Class II)
Αριθμός Πόλων 1
Σύνδεση μεταξύ πόλων L–N, L–PEN
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TN C, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 350 V (L–N), 50 Hz
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 50 kA
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 20 kA
Up, (σε In) <1,75 kV
Χρόνος απόκρισης, ta <25 ns
Μέγιστη ασφάλεια <315 A gG
Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα, Ιsccr 25 kA / 50 Hz
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 120min L-N 440 V fail safe
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 5s L-N 403 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <100 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 17,5x106x70 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής Δε διαθέτει βοηθητική επαφή
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T2 (CAT IV, CAT III & CAT II)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Μονοπολικός απαγωγός Τ2 (Class ΙI), κατάλληλος για συνδεσμολογία μεταξύ L – N &amp; L - PEN σε συστήματα ΤΤ, ΤΝ S, TN CS &amp; TN C. Διαθέτει  1 στοιχείo προστασίας (ημιαγωγό) καινο...
Κωδικός συσκευασίας:
6840150-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6840150-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643-11 Τ2 (Class II)
Αριθμός Πόλων 1
Σύνδεση μεταξύ πόλων N–PE
Εγκατάσταση σε TN S, TN CS, TT
Ονομαστική τάση λειτουργίας, Un 230/400 V, 50 Hz
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 305 V (N–PE), 50 Hz
Ιmax, “class II” test, (8/20μs), 1P 65 kA
Ιn, “class II” test, (8/20μs), 1P 40 kA
Up, (σε In) <1,5 kV
Χρόνος απόκρισης, ta <100 ns
Ακόλουθο ρεύμα (N–PE), Ifi 100 A rms
Υπέρταση μεγάλης διάρκειας TOV 200ms N-PE 1200 V withstand
Θερμική προστασία και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας ΝΑΙ
Ρεύμα διαρροής, IPE <5 μA
Θέση εγκατάστασης Σε εσωτερικό χώρο
Στάθμη προστασίας περιβλήματος ΙΡ20 (εντός πίνακα)
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) 17,5x106x70 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 oC ÷ +80 oC
Σχετική υγρασία 5% ÷ 95%
Στήριξη σε ράγα DIN-3 (TS-35/EN50022)
Υλικό περιβλήματος Πολυκαρβονικό ελεύθερο αλογόνων
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών 35 mm2
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Μέγιστη υποδοχή ακροδεκτών βοηθητικής επαφής 1,5 mm2
Ισοδύναμη προσφερόμενη προστασία σύμφωνα με TS 61643–12 & IEC 61643-12 T2 (CAT IV, CAT III & CAT II) + T3 CAT I)
Πιστοποίηση VDE, CE
Δήλωση συμμόρφωσης LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο IEC 60417-6182
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Μονοπολικός απαγωγός Τ2 (Class ΙI), εφοδιασμένος με διάταξη σπινθηριστή βαρέως τύπου, σφραγισμένου εντός κυλίνδρου που περιέχει ευγενές αέριο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρικά...
Κωδικός συσκευασίας:
6850151-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6850151-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00