Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γείωση υποσταθμών

Product_substation_earthing

Σύνδεσμοι και ενώσεις αγωγών & ηλεκτροδίων γείωσης για ισχυρά βραχυκυκλώματα σύμφωνα με το ΙΕΕΕ 837

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 40 mm
Πάχος 3 mm
Διατομή 120 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420403-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420403-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
1068.00
gr/m,
Συσκευασία:
35.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 30 mm
Πάχος 3 mm
Διατομή 90 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420330-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420330-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
801.00
gr/m,
Συσκευασία:
40.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 14,21 mm
Διατομή 120 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση ≤0,154 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420120-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420120-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
1046.00
gr/m,
Συσκευασία:
50.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 10,70 mm
Διατομή 70 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση ≤0,270 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, ως αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420170-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420170-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
601.00
gr/m,
Συσκευασία:
100.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος Σπείρωμα: 3/4'' (20mm), κορμός: Ø17,2 mm.
Μήκος 1500 mm.
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St).
Υλικό επιμετάλλωσης Χαλκός (Cu).
Πάχος επιχάλκωσης ≥250 μm.
Τύπος επιχάλκωσης Ηλεκτρολυτική (μοριακή σύνδεση του χαλκού στο χάλυβα).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 350 – 770 N/mm2.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους με τη χρήση βαριάς ή κρουστικού εργαλείου1), εντός σκυροδέματος. 1) Για τη σωστή εγκατάσταση απαιτούνται επιπλέον επικρουστήρας και σύνδεσμος επιμήκυνσης (δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών)
Επιμήκυνση Η ράβδος φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι δυνατή η επιμήκυνση της με τη χρήση συνδέσμου από κράμα χαλκού, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6330017 (δεν περιλαμβάνεται).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλου σφικτήρα ή εξώθερμης κόλλησης (για την προστασία της σύνδεσης απαιτείται φρεάτιο γείωσης, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6009021).
Χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη (St/eCu) ράβδος για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6321715-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6321715-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.4
,
Βάρος:
2878.00
,
Συσκευασία:
5.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Περιγραφή Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 83x60 mm και δύο σιαγώνες για τη σύσφιξη των οπλισμού/αγωγού.
Βίδες / περικόχλια M10x30 mm χαλύβδινες ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένες καρόβιδες. / M10 χαλύβδινα ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα περικόχλια.
Διαστάσεις αγωγού Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας Έως 40 mm πλάτος και 4 mm πάχος.
Διαστάσεις οπλισμού Ø10–22 mm.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση με Cu, Cu/eSn, St, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn
Ροπή σύσφιξης 35 Nm
Στήριγμα – σφιγκτήρας για την ηλεκτρική σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με στρογγυλό ή πολύκλωνο αγωγό ή ταινία.
Κωδικός συσκευασίας:
6201000-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6201000-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.3
,
Βάρος:
340.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις αγωγών 120 mm2 πολύκλωνος / 120 mm2 πολύκλωνος
Υλικό αγωγών Χαλκός / Χαλκός.
Συνδεσμολογία Σε σειρά (B3).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Απαιτούμενος εξοπλισμός Κόλληση 115 gr (κωδικός 1820115-70), χειρολαβή, για το άνοιγμα και κλείσιμο του καλουπιού (κωδικός 1930160-70), καθαριστικό καλουπιού (κωδικός 1900007-70), πιστόλι ανάφλεξης (κωδικός 1910032-70), βούρτσα για τον καθαρισμό του καλουπιού (κωδικός 1980313-70), συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό των αγωγών (κωδικός 1950000-70), μαστίχα σφράγισης (κωδικός 1920315-70).
Σύνδεση μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων (αγωγών, ράβδων γείωσης, επιφανειών κλπ). Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω εξώθερμης αντίδρασης η οποία παράγει έναν υπέρθερμο λιωμένο χαλκό που...
Κωδικός συσκευασίας:
1016603-80
,
Κωδικός προϊόντος:
1016603-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις αγωγών 70 mm2 πολύκλωνος / 70 mm2 πολύκλωνος
Υλικό αγωγών Χαλκός / Χαλκός.
Συνδεσμολογία Σε σειρά (B3).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Απαιτούμενος εξοπλισμός Κόλληση 65 gr (κωδικός 1820065-70), χειρολαβή, για το άνοιγμα και κλείσιμο του καλουπιού (κωδικός 1930160-70), καθαριστικό καλουπιού (κωδικός 1900003-70), πιστόλι ανάφλεξης (κωδικός 1910032-70), βούρτσα για τον καθαρισμό του καλουπιού (κωδικός 1980313-70), συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό των αγωγών (κωδικός 1950000-70), μαστίχα σφράγισης (κωδικός 1920315-70).
Σύνδεση μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων (αγωγών, ράβδων γείωσης, επιφανειών κλπ). Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω εξώθερμης αντίδρασης η οποία παράγει έναν υπέρθερμο λιωμένο χαλκό που...
Κωδικός συσκευασίας:
1014403-80
,
Κωδικός προϊόντος:
1014403-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις αγωγών 120 mm2 πολύκλωνος / 120 mm2 πολύκλωνος
Υλικό αγωγών Χαλκός / Χαλκός.
Συνδεσμολογία "Τ" (B4).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Απαιτούμενος εξοπλισμός Κόλληση 150 gr (κωδικός 1820150-70), χειρολαβή, για το άνοιγμα και κλείσιμο του καλουπιού (κωδικός 1930160-70), καθαριστικό καλουπιού (κωδικός 1900002-70), πιστόλι ανάφλεξης (κωδικός 1910032-70), βούρτσα για τον καθαρισμό του καλουπιού (κωδικός 1980313-70), συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό των αγωγών (κωδικός 1950000-70), μαστίχα σφράγισης (κωδικός 1920315-70).
Σύνδεση μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων (αγωγών, ράβδων γείωσης, επιφανειών κλπ). Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω εξώθερμης αντίδρασης η οποία παράγει έναν υπέρθερμο λιωμένο χαλκό που...
Κωδικός συσκευασίας:
1026603-80
,
Κωδικός προϊόντος:
1026603-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις αγωγών 120 mm2 πολύκλωνος / 70 mm2 πολύκλωνος
Υλικό αγωγών Χαλκός / Χαλκός.
Συνδεσμολογία "Τ" (B4).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Απαιτούμενος εξοπλισμός Κόλληση 90 gr (κωδικός 1820090-70), χειρολαβή, για το άνοιγμα και κλείσιμο του καλουπιού (κωδικός 1930160-70), καθαριστικό καλουπιού (κωδικός 1900007-70), πιστόλι ανάφλεξης (κωδικός 1910032-70), βούρτσα για τον καθαρισμό του καλουπιού (κωδικός 1980313-70), συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό των αγωγών (κωδικός 1950000-70), μαστίχα σφράγισης (κωδικός 1920315-70).
Σύνδεση μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων (αγωγών, ράβδων γείωσης, επιφανειών κλπ). Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω εξώθερμης αντίδρασης η οποία παράγει έναν υπέρθερμο λιωμένο χαλκό που...
Κωδικός συσκευασίας:
1026403-80
,
Κωδικός προϊόντος:
1026403-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00