Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θεμελιακή γείωση

Foundation_earthing

Η εγκατάσταση του θεμελιακού ηλεκτροδίου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για κάθε νέα εκ θεμελίων οικοδομή και πραγματοποιείται στα θεμέλια της οικοδομής λίγο πριν κλείσουν τα καλούπια.  Ο αγωγός (ταινία ή κυλινδρικός) του θεμελιακού ηλεκτροδίου θα πρέπει να δημιουργεί ένα κλειστό περιμετρικό βρόχο, ενώ δεν απαιτείται η δημιουργία μικρότερων σε διαστάσεις βρόχους (π.χ. 20 x 20m) εφόσον υπάρχει οπλισμός στο θεμέλιο (ΕΛΟΤ 60364 παράρτημα Γ.3.1).  Η απαίτηση για μικρότερους βρόχους υπάρχει μόνο σε άοπλο σκυρόδεμα ή όταν γίνεται χρήση στεγανής μεμβράνης.  Από τον περιμετρικό βρόχο του θεμελιακού ηλεκτροδίου αφήνονται αναμονές (π.χ. γενικός πίνακας, χώρος μετρητών, λεβητοστάσιο) προκειμένου να γίνει χρήση της θεμελιακής γείωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 40 mm
Πάχος 4 mm
Διατομή 160 mm2
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥500 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) αγωγός μορφής ταινίας, για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6401143-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6401143-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.1
,
Βάρος:
1318.00
gr/m,
Συσκευασία:
40.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 30 mm
Πάχος 3,5 mm
Διατομή 105 mm2
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥500 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) αγωγός μορφής ταινίας, για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6401133-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6401133-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.1
,
Βάρος:
865.00
gr/m,
Συσκευασία:
58.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 30 mm
Πάχος 3,5 mm
Διατομή 105 mm2
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥500 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) αγωγός μορφής ταινίας, για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6401132-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6401132-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.1
,
Βάρος:
865.00
gr/m,
Συσκευασία:
29.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 30 mm
Πάχος 3 mm
Διατομή 90 mm2
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥500 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) αγωγός μορφής ταινίας, για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6401333-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6401333-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.1
,
Βάρος:
738.00
gr/m,
Συσκευασία:
68.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 10 mm
Διατομή 78 mm2
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥350 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ευθυγράμμιση Για την ευθυγράμμιση του αγωγού συνιστάται η χρήση ισιωτήρα, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 69 00 100.
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) αγωγός κυκλικής διατομής, για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6400111-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6400111-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.1
,
Βάρος:
616.00
gr/m,
Συσκευασία:
25.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 10 mm
Διατομή 78 mm2
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥350 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ευθυγράμμιση Για την ευθυγράμμιση του αγωγού συνιστάται η χρήση ισιωτήρα, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 69 00 100.
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) αγωγός κυκλικής διατομής, για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6400011-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6400011-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.1
,
Βάρος:
616.00
gr/m,
Συσκευασία:
50.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Περιγραφή Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 83x60 mm και δύο σιαγώνες για τη σύσφιξη των οπλισμού/αγωγού.
Βίδες / περικόχλια M10x30 mm χαλύβδινες ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένες καρόβιδες. / M10 χαλύβδινα ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα περικόχλια.
Διαστάσεις αγωγού Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας Έως 40 mm πλάτος και 4 mm πάχος.
Διαστάσεις οπλισμού Ø10–22 mm.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση με Cu, Cu/eSn, St, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn
Ροπή σύσφιξης 35 Nm
Στήριγμα – σφιγκτήρας για την ηλεκτρική σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με στρογγυλό ή πολύκλωνο αγωγό ή ταινία.
Κωδικός συσκευασίας:
6201000-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6201000-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.3
,
Βάρος:
340.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Περιγραφή Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 60x40 mm και μία σιαγώνα για τη σύσφιξη των οπλισμού/ταινίας.
Βίδες / περικόχλια M10x30 mm χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη καρόβιδα. / M10 χαλύβδινο ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο περικόχλιο.
Διαστάσεις ταινίας Έως 40 mm πλάτος και 4 mm πάχος.
Διαστάσεις οπλισμού Ø10–17 mm.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση με Cu, Cu/eSn, St, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης 35 Nm
Στήριγμα – σφιγκτήρας για την ηλεκτρική σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με αγωγό μορφής ταινίας.
Κωδικός συσκευασίας:
6201001-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6201001-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.3
,
Βάρος:
184.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένος (St/eZn)
Βίδα M8x40 mm χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη με εξάγωνη κεφαλή
Διαστάσεις ταινίας Έως 30 mm πλάτος και 4 mm πάχος.
Διαστάσεις οπλισμού Έως Ø25 mm.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση με Cu, Cu/eSn, St, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης 12 Nm
Στήριγμα – σφιγκτήρας για την ηλεκτρική σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με αγωγό μορφής ταινίας.
Κωδικός συσκευασίας:
6201006-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6201006-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
156.00
,
Συσκευασία:
20.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις ταινιών 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση αγωγών μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6201833-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6201833-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.1
,
Βάρος:
140.00
,
Συσκευασία:
25.00