Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πλάτος 30 mm
Πάχος 3,5 mm
Διατομή 105 mm2
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥500 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ ταινία 30x3,5mm (29m), κωδικός 6401132-70

Κωδικός συσκευασίας:
6401132-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6401132-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.1
,
Βάρος:
865.00
gr/m,
Συσκευασία:
29.00
m