Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Αγωγοί ΣΑΠ

Αγωγοί για χρήση σε ΣΑΠ, μορφής στρογγυλού αγωγού (μονόκλωνοι και πολύκλωνοι) και ταινίας, δοκιμασμένοι κατά ΕΛΟΤ Ε 62561 - 2 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 8 mm
Διατομή 50 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση ≤0,387 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ευθυγράμμιση Για την ευθυγράμμιση του αγωγού συνιστάται η χρήση ισιωτήρα, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 69 00 100.
Χάλκινος αγωγός κυκλικής διατομής για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420008-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420008-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
450.00
gr/m,
Συσκευασία:
70.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 6 mm
Διατομή 28 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση ≤0,727 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ευθυγράμμιση Για την ευθυγράμμιση του αγωγού συνιστάται η χρήση ισιωτήρα, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 69 00 100.
Χάλκινος αγωγός κυκλικής διατομής για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου, όπου η μηχανική αντοχή δεν είναι ουσιώδης απαίτηση.
Κωδικός συσκευασίας:
6420006-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420006-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
250.00
gr/m,
Συσκευασία:
200.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 40 mm
Πάχος 3 mm
Διατομή 120 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420403-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420403-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
1068.00
gr/m,
Συσκευασία:
35.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 30 mm
Πάχος 3 mm
Διατομή 90 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420330-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420330-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
801.00
gr/m,
Συσκευασία:
40.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 30 mm
Πάχος 2 mm
Διατομή 60 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420030-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420030-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
534.00
gr/m,
Συσκευασία:
30.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 25 mm
Πάχος 3 mm
Διατομή 75 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420253-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420253-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
667.00
gr/m,
Συσκευασία:
40.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλάτος 25 mm
Πάχος 2 mm
Διατομή 50 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη ταινία για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420252-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420252-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
450.00
gr/m,
Συσκευασία:
40.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 12,60 mm
Διατομή 95 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση ≤0,195 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, ως αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420195-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420195-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
833.00
gr/m,
Συσκευασία:
70.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 10,70 mm
Διατομή 70 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση ≤0,270 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, ως αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420170-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420170-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
601.00
gr/m,
Συσκευασία:
100.00
m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 8,9 mm
Διατομή 50 mm2
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση ≤0,391 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, ως αγωγός καθόδου και ως αγωγός γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6420108-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6420108-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.5.2
,
Βάρος:
415.00
gr/m,
Συσκευασία:
100.00
m