Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Non isolated LPS

Το μη απομονωμένο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 - 3 μπορεί να έρχεται σε επαφή με το κτίριο αλλά και να συνδέεται αγώγιμα άμεσα με τον ΗΜ εξοπλισμό στο δώμα.  Οι ακίδες και οι ιστοί μη απομονωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι δοκιμασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 2.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 30 mm
Μήκος 1000 mm
Βασικό υλικό κατασκευής Κράμα χαλκού (Cu–A)
Υλικό επιμετάλλωσης Νικέλιο (Ni)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,075 μΩm
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλου σφικτήρα, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6521031.
Τοποθέτηση Για την επίτευξη της απαιτούμενης υψομετρικής διαφοράς από την υπό προστασία κατασκευή τοποθετείται επί κατάλληλου ιστού/σωλήνα διαμέτρου 1¼'', η στερέωση επιτυγχάνεται με δύο περαστές βίδες (δεν περιλαμβάνονται).
Ακίδα σύλληψης για την προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα.
Κωδικός συσκευασίας:
6421100-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6421100-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.3.3
,
Βάρος:
1888.00
gr/piece,
Συσκευασία:
1.00
piece
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Περιλαίμιο: Επινικελωμένος χαλκός (Cu/eNi). Σφιγκτήρας αγωγού: Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt – grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα περιλαίμιο που συσφίγγει την ακίδα FRANKLIN και ένα σφιγκτήρα για τη σύνδεση του αγωγού.
Βίδες / περικόχλια M8x20 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) με εξάγωνη κεφαλή. M8 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A). M10x30 mm ανοξείδωτη καρόβιδα (V2A). M10 ανοξείδωτο περικόχλιο (V2A).
Διαστάσεις ακίδας Ø30 mm.
Διαστάσεις αγωγού Ø6–10 mm (35–70 mm2).
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2). / “T” (B4).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, Cu, Cu/eNi, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm (M8), 17 Nm (M10).
Περιλαίμιο για τη σύνδεση ακίδας FRANKLIN με στρογγυλό ή πολύκλωνο αγωγό.
Κωδικός συσκευασίας:
6521031-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6521031-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
293.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 15 mm.
Μήκος 600 mm.
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο (Al).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,036 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 120 – 280 N/mm2
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας Έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (Β1). / “T” (B4).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 20 Nm.
Ράβδος για χρήση σαν συλλεκτήρια ακίδα.
Κωδικός συσκευασίας:
6441206-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6441206-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
358.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 15 mm.
Μήκος 300 mm.
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο (Al).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,036 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 120 – 280 N/mm2
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας Έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (Β1). / “T” (B4).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 20 Nm.
Ράβδος για χρήση σαν συλλεκτήρια ακίδα.
Κωδικός συσκευασίας:
6441203-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6441203-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
192.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 15 mm
Μήκος 1000 mm
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω διπλού σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Τοποθέτηση στην κατακόρυφη επιφάνεια Μέσω δύο στηριγμάτων (δεν περιλαμβάνονται).
Χάλκινη (Cu) ράβδος, για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε κατακόρυφες επιφάνειες.
Κωδικός συσκευασίας:
6421510-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6421510-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.3.4
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 16 mm
Μήκος 1000 mm
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥350 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω διπλού σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Τοποθέτηση στην κατακόρυφη επιφάνεια Μέσω δύο στηριγμάτων (δεν περιλαμβάνονται).
Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) ράβδος, για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε κατακόρυφες επιφάνειες.
Κωδικός συσκευασίας:
6401210-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6401210-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.3.1
,
Βάρος:
1530.00
,
Συσκευασία:
1.00