Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παρελκόμενα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας

Παρελκόμενα ΣΑΠ

Παρελκόμενα εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, όπως εξαρτήματα απορρόφησης συστολών & διαστολών, πινακίδες σήμανσης, απαριθμητές.  Όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα ΣΑΠ είναι δοκιμασμένα με το ανάλογο πρότυπο της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χαλκός (Cu).
Σύνδεση με τον αγωγό Με δύο μονούς σφιγκτήρες, μέσω των Ø10 mm οπών στα δύο άκρα του.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2) .
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Τοποθετείται ανά περίπου 20m ευθύγραμμου μήκους συλλεκτηρίου αγωγού και σε όλα τα σημεία διασταύρωσης των συλλεκτηρίων αγωγών, για να απορροφά τις συστολές, διαστολές των αγωγών που...
Κωδικός συσκευασίας:
6421300-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6421300-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
320.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Σύνδεση με τον αγωγό Με δύο μονούς σφιγκτήρες, μέσω των Ø10 mm οπών στα δύο άκρα του.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2) .
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Τοποθετείται ανά περίπου 20m ευθύγραμμου μήκους συλλεκτηρίου αγωγού και σε όλα τα σημεία διασταύρωσης των συλλεκτηρίων αγωγών, για να απορροφά τις συστολές, διαστολές των αγωγών που...
Κωδικός συσκευασίας:
6401300-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6401300-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
292.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 15 mm
Μήκος 2000 mm
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλων σφιγκτήρων (δεν περιλαμβάνονται).
Χάλκινη (Cu) ράβδος, η οποία χρησιμοποιείται ως μέρος του αγωγού καθόδου ώστε να παρέχει προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων.
Κωδικός συσκευασίας:
6423520-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6423520-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.4.4
,
Βάρος:
3100.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 15 mm
Μήκος 2000 mm
Υλικό Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλων σφιγκτήρων (δεν περιλαμβάνονται).
Χάλκινη (Cu) ράβδος, η οποία χρησιμοποιείται ως μέρος του αγωγού καθόδου ώστε να παρέχει προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων.
Κωδικός συσκευασίας:
6422520-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6422520-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.4.3
,
Βάρος:
3100.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 16 mm
Μήκος 2500 mm
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥350 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω διπλών σφιγκτήρων (δεν περιλαμβάνονται).
Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) ράβδος, η οποία χρησιμοποιείται ως μέρος του αγωγού καθόδου ώστε να παρέχει προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων.
Κωδικός συσκευασίας:
6403250-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6403250-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.4.2
,
Βάρος:
3918.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 16 mm
Μήκος 2000 mm
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥350 gr/m2
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδ. χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλων σφιγκτήρων (δεν περιλαμβάνονται).
Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) ράβδος, η οποία χρησιμοποιείται ως μέρος του αγωγού καθόδου ώστε να παρέχει προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων.
Κωδικός συσκευασίας:
6402200-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6402200-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.4.1
,
Βάρος:
3200.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Συλλεκτήριο μανιτάρι: Κράμα χαλκού (Cu–A). Σφιγκτήρας: Χαλκός (Cu).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα συλλεκτήριο μανιτάρι διαμέτρου 80 mm στο οποίο βιδώνει στέλεχος Ø8 mm σχήματος “L”. To στέλεχος έχει ύψος 60 mm και το κάτω μέρος συνδέεται με σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγού Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1) / Παράλληλη (B2)
Θέση εγκατάστασης Εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Χρησιμοποιείται ως συλλεκτήριο σύστημα σε βατά δώματα όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί συλλεκτήριος αγωγός. Συνδέεται με το υπόλοιπο Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας μέσω αγωγού εγκι...
Κωδικός συσκευασίας:
6424102-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6424102-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.3.5
,
Βάρος:
536.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό Αλουμίνιο (Al).
Διαστάσεις 100x100 mm.
Σπείρωμα για την τοποθέτηση της ακίδας M8.
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Στερέωση Η στερέωση γίνεται με τέσσερις ξυλόβιδες και στηρίγματα UPAT (δεν περιλαμβάνονται).
Ροπή σύσφιξης 13 Nm (M8).
Βάση για τη στήριξη ακίδας σε οριζόντιες επιφάνειες.
Κωδικός συσκευασίας:
6143100-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6143100-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
54.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό PVC
Διάμετρος 40 mm
Ύψος 12,5 mm
Παρέμβυσμα στεγανοποίησης, για χρήση σε στηρίγματα με μεταλλικές ροδέλες αποστάσεως.
Κωδικός συσκευασίας:
6103201-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6103201-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
8.00
,
Συσκευασία:
100.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό PVC
Διάμετρος 21 mm
Ύψος 6,3 mm
Παρέμβυσμα στεγανοποίησης, για χρήση σε στηρίγματα με πλαστικές ροδέλες αποστάσεως.
Κωδικός συσκευασίας:
6173202-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6173202-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
2.00
,
Συσκευασία:
100.00