Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιλαίμια ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Περιλαίμια Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Οι ισοδυναμικές συνδέσεις μεταξύ συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και μεταλλικών σωληνώσεων πραγματοποιείται με τη χρήση περιλαίμιων, σταθερών και ρυθμιζόμενων, δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 1

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα σφιγκτήρα για τη σύσφιξη του αγωγού και μία ταινία διαστάσεων 25x0,25 mm για τη σύνδεση της σωλήνας.
Βίδες / περικόχλια M6x16 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες. M8x25 mm ανοξείδωτη (V2A) καρόβιδα. M8 mm ανοξείδωτο (V2A) περικόχλιο.
Διαστάσεις σωλήνας ¾’’–8’’ (Ø24–219 mm).
Διαστάσεις αγωγού Ø5–10 mm (16–70 mm2)
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 3 Nm (M6), 13 Nm (M8).
Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με σωλήνα. Χρησιμοποιείται σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6562209-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6562209-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
138.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα σφιγκτήρα για τη σύσφιξη του αγωγού και μία ταινία διαστάσεων 25x0,25 mm για τη σύνδεση της σωλήνας.
Βίδες / περικόχλια M6x16 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες. M8x25 mm ανοξείδωτη (V2A) καρόβιδα. M8 mm ανοξείδωτο (V2A) περικόχλιο.
Διαστάσεις σωλήνας ¾’’–4’’ (Ø24–123 mm).
Διαστάσεις αγωγού Ø5–10 mm (16–70 mm2)
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 3 Nm (M6), 13 Nm (M8).
Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με σωλήνα. Χρησιμοποιείται σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6562205-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6562205-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
116.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα σφιγκτήρα για τη σύσφιξη του αγωγού και μία ταινία διαστάσεων 25x0,25 mm για τη σύνδεση της σωλήνας.
Βίδες / περικόχλια M6x16 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες. M8x25 mm ανοξείδωτη (V2A) καρόβιδα. M8 mm ανοξείδωτο (V2A) περικόχλιο.
Διαστάσεις σωλήνας ¾’’–2’’ (Ø24–61 mm).
Διαστάσεις αγωγού Ø5–10 mm (16–70 mm2)
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 3 Nm (M6), 13 Nm (M8).
Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με σωλήνα. Χρησιμοποιείται σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6562203-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6562203-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
104.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδες / περικόχλια M10x30 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M10 St/tZn περικόχλια.
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) Ø112–123 mm / 4’’.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn. / Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu*, St/tZn. / * Μέσω διμεταλλικής επαφής.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σύνδεση αγωγού Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλο ...
Κωδικός συσκευασίας:
6501400-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6501400-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.7.5
,
Βάρος:
722.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδες / περικόχλια M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M8 St/tZn περικόχλια.
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) Ø86–91 mm / 3’’.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn. / Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu*, St/tZn. / * Μέσω διμεταλλικής επαφής.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σύνδεση αγωγού Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλο ...
Κωδικός συσκευασίας:
6501300-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6501300-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.7.5
,
Βάρος:
432.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδες / περικόχλια M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M8 St/tZn περικόχλια.
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) Ø58–61 mm / 2’’.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn. / Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu*, St/tZn. / * Μέσω διμεταλλικής επαφής.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σύνδεση αγωγού Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλο ...
Κωδικός συσκευασίας:
6501200-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6501200-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.7.5
,
Βάρος:
364.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδες / περικόχλια M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M8 St/tZn περικόχλια.
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) Ø30–35 mm / 1’’.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn. / Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu*, St/tZn. / * Μέσω διμεταλλικής επαφής.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σύνδεση αγωγού Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλο ...
Κωδικός συσκευασίας:
6501100-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6501100-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.7.5
,
Βάρος:
280.00
,
Συσκευασία:
100.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδες / περικόχλια M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M8 St/tZn περικόχλια.
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) Ø24–28 mm / ¾’’.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn. / Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu*, St/tZn. / * Μέσω διμεταλλικής επαφής.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σύνδεση αγωγού Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλο ...
Κωδικός συσκευασίας:
6501034-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6501034-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.7.5
,
Βάρος:
268.00
gr/piece,
Συσκευασία:
100.00
pieces
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδες / περικόχλια M8x25 mm St/tZn βίδες με εξάγωνη κεφαλή. M8 St/tZn περικόχλια.
Διαστάσεις σωλήνα (mm / ίντσες) Ø19–22 mm / ½’’.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B7). / “T” (B8).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Σωλήνες: Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn. / Αγωγοί: Al, Cu*, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu*, St/tZn. / * Μέσω διμεταλλικής επαφής.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Αγωγοί & σωλήνες: ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σύνδεση αγωγού Με κατάλληλο σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται)
Περιλαίμιο για σωλήνες, με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και ισοδυναμικές συνδέσεις. Η σύνδεση του αγωγού επιτυγχάνεται με κατάλληλο ...
Κωδικός συσκευασίας:
6501012-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6501012-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.7.5
,
Βάρος:
246.00
gr/piece,
Συσκευασία:
100.00
pieces