Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Webinar 101 – Προβλήματα από κεραυνούς & εκτίμηση κινδύνου

Η διαδικτυακή παρουσίαση με κωδικό ΕΛΕΜΚΟ webinar 101 είναι μια εισαγωγική παρουσίαση στην αντικεραυνική προστασία και μαζί με την webinar 102 και 103 αποτελούν τις βασικές αρχές που χρειάζεται κάποιος τεχνικός να γνωρίζει σχετικά με την προστασία κατασκευών από κεραυνούς. Στην αρχή η παρουσίαση αναλύει το φυσικό φαινόμενο του κεραυνού παρουσιάζοντας την βασική θεωρία δημιουργίας του φαινομένου καθώς και των μέγιστων, ελάχιστων και μέσω τιμών των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών ενός κεραυνού.

Επίσης παρουσιάζει μερικά πρόσφατα συμβάντα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό από προβλήματα και ζημιές που έχουν καταγραφεί από άμεσα κεραυνικά πλήγματα επί κατασκευών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πρότυπα και οι οικογένειες προτύπων αντικεραυνικής προστασίας, δίνοντας μεγαλύτερη ανάλυση στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 2, εκτίμηση κινδύνου από κεραυνούς. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με παραδείγματα εφαρμογής της εκτίμησης κινδύνου αλλά και της χρήσης του προγράμματος υπολογισμού της ΕΛΕΜΚΟ

 

Περισσότερα
webinar-101