Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Connection components

Σφιγκτήρες αγωγών συλλεκτηρίου συστήματος και αγωγών καθόδου ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 1 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 83x60 mm και τέσσερις σιαγόνες για τη σύσφιξη αγωγού/ "I" beam.
Βίδες / περικόχλια M10x40 mm χαλύβδινες επιψευδαργυρωμένες εν θερμώ καρόβιδες. / M10 χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ περικόχλια.
Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας 20–40 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Διαστάσεις "I" beam Πάχος έως 18 mm.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 17 Nm
Σφιγκτήρας για ηλεκτρική σύνδεση "I" beam με αγωγό στρογγυλό , πολύκλωνο ή αγωγό ταινίας. Χρησιμοποιείται σε συλλεκτήριο σύστημα, σύστημα αγωγών καθόδων, γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6201005-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6201005-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
20.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις ταινιών 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση αγωγών μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261833-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261833-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
138.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261831-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261831-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
138.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (Al & St/tZn όχι μαζί με Cu, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261830_81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261830-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
114.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn & St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261810-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261810-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
144.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγών 16–35 mm2
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1) / Παράλληλη (B2)
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn & St/eCu)
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261836-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261836-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
136.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής 16–35 mm2.
Διαστάσεις ταινίας 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (Al & St/tZn όχι μαζί με Cu, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261835-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261835-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
110.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια και ένα ενδιάμεσο, διαστάσεων 50x50 mm.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής 16–35 mm2.
Διαστάσεις ταινίας 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261834-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261834-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
138.00
gr/piece,
Συσκευασία:
25.00
pieces
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 36x35 mm.
Βίδες / περικόχλια M8x30 mm ανοξείδωτη καρόβιδα (V2A). M8 ανοξείδωτο περικόχλιο (V2A).
Διαστάσεις αγωγών Ø6–10 mm (25–70 mm2).
Διαστάσεις μεταλλικής επιφάνειας (πάχος) Έως 5 mm.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2, B5). / "T" (B6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (Al & St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn & St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση μεταξύ στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών ή για ισοδυναμική σύνδεση μεταλλικής επιφάνειας. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης...
Κωδικός συσκευασίας:
6266008-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6266008-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
76.00
gr/piece,
Συσκευασία:
50.00
pieces
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χαλκός (Cu) ή επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn)
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγών 16–35 mm2
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1) / Παράλληλη (B2)
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6221836-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6221836-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
150.00
,
Συσκευασία:
25.00