Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στηρίγματα αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Conductor fasteners

Στηρίγματα αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), συλλεκτηρίου και αγωγών καθόδου, δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 4 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χαλκός (Cu)
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A), 1 ανοξείδωτη ξυλόβιδα
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2)
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται)
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό1). / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό1).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤1000 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≤20 m. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≥20 m.
Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος. ≤300 mm.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε σκυρόδεμα, ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου.
Κωδικός συσκευασίας:
6121100-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6121100-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.1.8
,
Βάρος:
68.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Στήριγμα: Χαλκός (Cu) / Αποστάτης: Πλαστικό
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A), 1 ανοξείδωτη ξυλόβιδα
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2)
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται)
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό1). / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό1).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤1000 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≤20 m. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≥20 m.
Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος. ≤300 mm.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε σκυρόδεμα, ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου.
Κωδικός συσκευασίας:
6121102-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6121102-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
56.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Στήριγμα: Χαλκός (Cu) / Βάση: Πολυαμίδιο. / Παρέμβυσμα: PVC.
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A). / 1 ανοξείδωτη βίδα Μ5x80 mm.
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Τοποθέτηση Για την τοποθέτηση του στηρίγματος απαιτείται οπή Ø12mm, η οποία θα πρέπει να γίνει με μη κρουστικό τρυπάνι. Η πάκτωση του στηρίγματος αφ' ενός και η στεγανοποίηση του σημείου στηρίξεώς του αφ' ετέρου επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο : Περιστρέφοντας τη βίδα Μ5x80mm (που διαπερνά όλο το μήκος του στηρίγματος) το περικόχλιο που βρίσκεται στο άκρο της βίδας συμπιέζει το παρέμβυσμα από PVC, το οποίο εκτονώνεται εντός της οπής Ø12mm.
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm. ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό. / ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε κεραμίδι ή σκεπή από ετερνίτη. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα.
Κωδικός συσκευασίας:
6122121-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6122121-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.1.7
,
Βάρος:
72.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Στήριγμα: Χαλκός (Cu) / Αποστάτης: Κράμα χαλκού (Cu–A) / Βάση: Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt)
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A).
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Στερέωση Στηρίζεται στις βίδες στερεώσεως της σκεπής.
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm. ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό. / ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε σκεπή ετερνίτη ή κυματοειδή λαμαρίνα. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα.
Κωδικός συσκευασίας:
6122102-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6122102-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
78.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χαλκός (Cu)
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A), 1 ανοξείδωτη ξυλόβιδα
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις ράβδου Ø16 mm
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt)
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται)
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων ≤1000 mm
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλής ράβδου σε σκυρόδεμα, ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριες ακίδες και αγωγούς καθόδου (προστατευτικοί αγωγοί).
Κωδικός συσκευασίας:
6121300-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6121300-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
85.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χαλκός (Cu)
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A), 1 ανοξείδωτη ξυλόβιδα
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγού Έως 30x6 mm
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt)
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται)
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤500 mm1).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου ≤1000 mm για ύψη ≤20 m. / ≤500 mm για ύψη ≥20 m.
Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος. ≤300 mm.
Κατάλληλο για τη στήριξη αγωγού μορφής ταινίας σε σκυρόδεμα ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου.
Κωδικός συσκευασίας:
6121200-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6121200-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
80.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Βίδες 2 M6x14 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A), 1 ξυλόβιδα χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται)
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό1). / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό1).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤1000 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≤20 m. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≥20 m.
Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος. ≤300 mm.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε σκυρόδεμα, ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου.
Κωδικός συσκευασίας:
6101100-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6101100-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.1.2
,
Βάρος:
62.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Στήριγμα: Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) / Αποστάτης: Πλαστικό
Βίδες 2 M6x14 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A), 1 ξυλόβιδα χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης 2,5 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται)
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό1). / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό1).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤1000 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≤20 m. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≥20 m.
Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος. ≤300 mm.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε σκυρόδεμα, ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου.
Κωδικός συσκευασίας:
6101102-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6101102-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
56.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Στήριγμα: Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn). / Βάση: Πολυαμίδιο. / Παρέμβυσμα: PVC.
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A). / 1 χαλύβδινη γαλβανισμένη βίδα Μ5x80 mm.
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Τοποθέτηση Για την τοποθέτηση του στηρίγματος απαιτείται οπή Ø12mm, η οποία θα πρέπει να γίνει με μη κρουστικό τρυπάνι. Η πάκτωση του στηρίγματος αφ' ενός και η στεγανοποίηση του σημείου στηρίξεώς του αφ' ετέρου επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο : Περιστρέφοντας τη βίδα Μ5x80mm (που διαπερνά όλο το μήκος του στηρίγματος) το περικόχλιο που βρίσκεται στο άκρο της βίδας συμπιέζει το παρέμβυσμα από PVC, το οποίο εκτονώνεται εντός της οπής Ø12mm.
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm. ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό. / ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε κεραμίδι ή σκεπή από ετερνίτη. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα.
Κωδικός συσκευασίας:
6102121-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6102121-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.1.1
,
Βάρος:
70.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Στήριγμα: Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) / Αποστάτης: Αλουμίνιο (Al) / Βάση: Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt)
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A).
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Στερέωση Στηρίζεται στις βίδες στερεώσεως της σκεπής.
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm. ≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό. / ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος.
Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε σκεπή ετερνίτη ή κυματοειδή λαμαρίνα. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα.
Κωδικός συσκευασίας:
6102102-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6102102-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
62.00
,
Συσκευασία:
50.00