Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απαγωγοί τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Επιλογή απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Η εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων μόνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία ενός τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πολλές φορές δεν είναι αρκετό για την ολοκληρωμένη προστασία του.  Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει τους τύπους και τα βασικά κριτήρια επιλογής και των απαγωγών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.