Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων - βασικά στοιχεία επιλογής

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για εγκατάσταση εντός πίνακα ΕΛΟΤ 60364

Σκοπός του άρθρου είναι να απαντήσει σε μερικά βασικά ερωτήματα που κατά καιρούς απασχολούν επαγγελματίες ως προς την εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 60364 τμήμα 534.