Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νεα σειρά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων TrigeTron & SurgeTron

Νέα σειρά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων TrigeTron (T1) & SurgeTron (T2) από την ΕΛΕΜΚΟ

Η νέα σειρά, των πιστοποιημένων από το VDE,  απαγωγών μας διαθέτουν εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα δημόσια δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης, στην Ελλάδα (TT & TN CS), ώστε οι Έλληνες ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες να μπορούν εύκολα και γρήγορα να επιλέγουν και να εγκαθιστούν τις διατάξεις, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Περισσότερα μπορείτε να δείτε στα αναλυτικά στοιχεία των προϊόντων μας αλλά στον ειδικό κατάλογο των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων της ΕΛΕΜΚΟ  http://www.elemko.gr/download/elemko_catalogue_spds_06_2020.pdf.