Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νέα σειρά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων TrigeTron (T1) & SurgeTron (T2) από την ΕΛΕΜΚΟ

Η νέα σειρά, των πιστοποιημένων από το VDE,  απαγωγών μας διαθέτουν εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα δημόσια δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης, στην Ελλάδα (TT & TN CS), ώστε οι Έλληνες ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες να μπορούν εύκολα και γρήγορα να επιλέγουν και να εγκαθιστούν τις διατάξεις, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Περισσότερα μπορείτε να δείτε στα αναλυτικά στοιχεία των προϊόντων μας αλλά στον ειδικό κατάλογο των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων της ΕΛΕΜΚΟ

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για εγκατάσταση εντός πίνακα ΕΛΟΤ 60364

Σκοπός του άρθρου είναι να απαντήσει σε μερικά βασικά ερωτήματα που κατά καιρούς απασχολούν επαγγελματίες ως προς την εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 60364 τμήμα 534. 

Επιλογή απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Η εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων μόνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία ενός τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πολλές φορές δεν είναι αρκετό για την ολοκληρωμένη προστασία του. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει τους τύπους και τα βασικά κριτήρια επιλογής και των απαγωγών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Subscribe to Απαγωγοί κρουστικών Υπερτάσεων