Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ακροδέκτες ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Ακροδέκτες Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Οι ακροδέκτες αγωγών συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, παρέχουν τη δυνατότητα ισοδυναμικών συνδέσεων μεταξύ αγωγών ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασιας και μεταλλικών μερών ενός κτηρίου ή μεταλλικής κατασκευής.  Όλοι οι ακροδέκτες ισοδυναμικών συνδέσεων είναι δοκιμασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 1. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Βάση: Επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn). / Μονός σφικτήρας: Επικασσιτερωμένο κράμα χαλκού (Cu–Α/Sn).
Περιγραφή Αποτελείται από μία βάση η οποία συνδέεται με τη μεταλλική επιφάνεια και ένα μονό σφιγκτήρα ο οποίος συνδέει τον αγωγό.
Διάσταση αγωγού Ø8 mm (50 mm2).
Συνδεσμολογία Παράλληλη με μεταλλική επιφάνεια (B5). / “Τ” σε μεταλλική επιφάνεια (Β6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn. Στην περίπτωση σύνδεσης με μεταλλική επιφάνεια από διαφορετικό υλικό από τα παραπάνω απαιτείται η παρεμβολή διμεταλλικής επαφής (δείτε προαιρετικά εξαρτήματα) για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τη μεταλλική επιφάνεια Με μία βίδα (Μ10) ή δύο βίδες (Μ8 ή Μ10), δεν περιλαμβάνονται.
Ροπή σύσφιξης 17 Nm.
Ακροδέκτης για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με μεταλλική επιφάνεια, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6225441-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6225441-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
128.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Βάση: Χαλκός (Cu). / Μονός σφικτήρας: Κράμα χαλκού (Cu–Α).
Περιγραφή Αποτελείται από μία βάση η οποία συνδέεται με τη μεταλλική επιφάνεια και ένα μονό σφιγκτήρα ο οποίος συνδέει τον αγωγό.
Διάσταση αγωγού Ø8 mm (50 mm2).
Συνδεσμολογία Παράλληλη με μεταλλική επιφάνεια (B5). / “Τ” σε μεταλλική επιφάνεια (Β6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu. Στην περίπτωση σύνδεσης με μεταλλική επιφάνεια από διαφορετικό υλικό από τα παραπάνω απαιτείται η παρεμβολή διμεταλλικής επαφής (δείτε προαιρετικά εξαρτήματα) για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τη μεταλλική επιφάνεια Με μία βίδα (Μ10) ή δύο βίδες (Μ8 ή Μ10), δεν περιλαμβάνονται.
Ροπή σύσφιξης 17 Nm.
Ακροδέκτης για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με μεταλλική επιφάνεια, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6225440-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6225440-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
128.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Βάση: Επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn). / Μονός σφικτήρας: Επικασσιτερωμένο κράμα χαλκού (Cu–Α/Sn).
Περιγραφή Αποτελείται από μία βάση η οποία συνδέεται με τη μεταλλική επιφάνεια και ένα μονό σφιγκτήρα ο οποίος συνδέει τον αγωγό.
Διάσταση αγωγού 16-35 mm2.
Συνδεσμολογία Παράλληλη με μεταλλική επιφάνεια (B5). / “Τ” σε μεταλλική επιφάνεια (Β6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn. Στην περίπτωση σύνδεσης με μεταλλική επιφάνεια από διαφορετικό υλικό από τα παραπάνω απαιτείται η παρεμβολή διμεταλλικής επαφής (δείτε προαιρετικά εξαρτήματα) για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τη μεταλλική επιφάνεια Με μία βίδα (Μ10) ή δύο βίδες (Μ8 ή Μ10), δεν περιλαμβάνονται.
Ροπή σύσφιξης 17 Nm.
Ακροδέκτης για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με μεταλλική επιφάνεια, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6225443-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6225443-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
128.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Βάση: Χαλκός (Cu). / Μονός σφικτήρας: Κράμα χαλκού (Cu–Α).
Περιγραφή Αποτελείται από μία βάση η οποία συνδέεται με τη μεταλλική επιφάνεια και ένα μονό σφιγκτήρα ο οποίος συνδέει τον αγωγό.
Διάσταση αγωγού 16-35 mm2.
Συνδεσμολογία Παράλληλη με μεταλλική επιφάνεια (B5). / “Τ” σε μεταλλική επιφάνεια (Β6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu. Στην περίπτωση σύνδεσης με μεταλλική επιφάνεια από διαφορετικό υλικό από τα παραπάνω απαιτείται η παρεμβολή διμεταλλικής επαφής (δείτε προαιρετικά εξαρτήματα) για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τη μεταλλική επιφάνεια Με μία βίδα (Μ10) ή δύο βίδες (Μ8 ή Μ10), δεν περιλαμβάνονται.
Ροπή σύσφιξης 17 Nm.
Ακροδέκτης για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με μεταλλική επιφάνεια, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6225442-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6225442-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
128.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Λαμάκι: Αλουμίνιο (Al). Βάση μονού σφικτήρα: Αλουμίνιο (Al). Βίδα, παξιμάδι: Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα λαμάκι μέσω του οποίου γεφυρώνεται η μεταλλική επιφάνεια και από ένα μονό σφιγκτήρα μέσω του οποίου συνδέεται ο αγωγός.
Διάσταση αγωγού Ø10 mm
Συνδεσμολογία Παράλληλη με μεταλλική επιφάνεια (B5). “Τ” σε μεταλλική επιφάνεια (Β6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Σύνδεση με τη μεταλλική επιφάνεια Με μία βίδα (Μ10) ή δύο βίδες (Μ8 ή Μ10), δεν περιλαμβάνονται.
Ροπή σύσφιξης 17 Nm
Ακροδέκτης για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με μεταλλική επιφάνεια, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6245440-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6245440-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
68.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 36x35 mm.
Βίδες / περικόχλια M8x30 mm ανοξείδωτη καρόβιδα (V2A). / M8 ανοξείδωτο περικόχλιο (V2A).
Διαστάσεις αγωγών Ø6–10 mm (25–70 mm2).
Συνδεσμολογία Παράλληλη σε μεταλλική επιφάνεια (B5). / “T” σε μεταλλική επιφάνεια (B6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (Al, St/tZn όχι μαζί με Cu, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn & St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού σε μεταλλική επιφάνεια ή σε περιλαίμιο σωλήνας ή γειωτή τύπου “E™”. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστή...
Κωδικός συσκευασίας:
6266108-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6266108-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
65.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χαλκός (Cu).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 36x35 mm.
Βίδες / περικόχλια M8x30 mm ανοξείδωτη καρόβιδα (V2A). / M8 ανοξείδωτο περικόχλιο (V2A).
Διαστάσεις αγωγών Ø6–10 mm (25–70 mm2).
Συνδεσμολογία Παράλληλη σε μεταλλική επιφάνεια (B5). / “T” σε μεταλλική επιφάνεια (B6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού σε μεταλλική επιφάνεια ή σε περιλαίμιο σωλήνας ή γειωτή τύπου “E™”. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστή...
Κωδικός συσκευασίας:
6226108-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6226108-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
65.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Περιγραφή Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 36x35 mm.
Βίδες / περικόχλια M8x30 mm St/tZn καρόβιδα. / M8 St/tZn περικόχλιο.
Διαστάσεις αγωγών Ø6–10 mm (25–70 mm2).
Συνδεσμολογία Παράλληλη σε μεταλλική επιφάνεια (B5). / “T” σε μεταλλική επιφάνεια (B6).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού σε μεταλλική επιφάνεια ή σε περιλαίμιο σωλήνας ή γειωτή τύπου “E™”. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστή...
Κωδικός συσκευασίας:
6206108-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6206108-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.1
,
Βάρος:
65.00
,
Συσκευασία:
50.00