Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υλικό κατασκευής Γαλβανισμένος χάλυβας (St/eZn).
Βίδες M5x20 mm St/eZn βίδες για τη σύσφιξη του αγωγού. M8x50 mm St/eZn μπουζονοστρίφωνο για τη στερέωση στην επιφάνεια.
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το IEC TS 62561-8) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγού Ø25 mm
Ροπή σύσφιξης 2 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω του μπουζονοστρίφωνου που διαθέτει το στήριγμα και UPAT (δεν περιλαμβάνεται).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤1000 mm ή ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης (Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm).

Στήριγμα μονωμένου αγωγού LCCC, για απομονωμένα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, κωδικός 6104810-71

Κωδικός συσκευασίας:
6104810-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6104810-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία: