Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απομονωμένο Συστήμα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Isolated LPS

Το απομονωμένο σύστημα, μπορεί είτε να είναι εγκατεστημένο δίπλα στην υπό προστασία κατασκευή ή να είναι επί του κτιρίου αλλά να τηρεί την απόσταση ασφαλείας με τον ΗΜ εξοπλισμού του κτιρίου όπως αυτή ορίζεται απο το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 - 3.  Τα εξαρτήματα για το απομονωμένο ΣΑΠ είναι δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ TS 62561 - 8. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτερική διάμετρος 25 mm
Διατομή αγωγού 50 mm2
Υλικό αγωγού Αλουμίνιο (Al)
Ημιαγώγιμο περίβλημα ΝΑΙ
Αντοχή μόνωσης σε τάση έως 1 MV
Ισοδύναμη απόσταση ασφαλείας (se) 95 cm για αέρα.
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Για χρήση ως αγωγός καθόδου, σε απομονωμένα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. Τοποθετείται σημεία όπου δεν είναι δυνατόν ή δεν είναι επιθυμητό να τηρηθεί η απόσταση ασφαλείας από...
Κωδικός συσκευασίας:
6448050-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6448050-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 15 mm.
Μήκος 600 mm.
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο (Al).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,036 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 120 – 280 N/mm2
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας Έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (Β1). / “T” (B4).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 20 Nm.
Ράβδος για χρήση σαν συλλεκτήρια ακίδα.
Κωδικός συσκευασίας:
6441206-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6441206-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
358.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος 15 mm.
Μήκος 300 mm.
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο (Al).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,036 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 120 – 280 N/mm2
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας Έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (Β1). / “T” (B4).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 20 Nm.
Ράβδος για χρήση σαν συλλεκτήρια ακίδα.
Κωδικός συσκευασίας:
6441203-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6441203-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
192.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Acetal.
Σχήμα Σωλήνα.
Διαστάσεις Ø50x1000 mm, με εσωτερικό σπείρωμα σε κάθε άκρο.
Πάχος τοιχώματος 15 mm.
Ωφέλιμο μήκος, leff 1000 mm.
Σύνδεση ακίδας Μέσω του συνδέσμου από αλουμίνιο που διαθέτει ο μονωτήρας.
Στήριξη στον ιστό Μέσω του εσωτερικού σπειρώματος στο κάτω άκρο του μονωτήρα.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, Cu, κράμα χαλκού ( Cu–A), Cu/eNi, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Μονωτήρας ιστού για τη στήριξη συλλεκτήριας ακίδας Ø15x300 mm ή Ø15x600 mm σε μεταλλικό ιστό.
Κωδικός συσκευασίας:
6070002-71
,
Κωδικός προϊόντος:
6070002-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο (Al).
Βίδες / περικόχλια M8x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) άλλεν.
Σύνδεση με Καλώδιο LCCC (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 64 48 050). / Σφιγκτήρας για Ø10 mm αγωγό.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (Β1). / Παράλληλη (B2) .
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 10 Nm (με χρήση κόλας σπειρωμάτων).
Ακροδέκτης τερματισμού καλωδίου LCCC (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 64 48 050), για τη σύνδεση με το υπόλοιπο Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας.
Κωδικός συσκευασίας:
6540002-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6540002-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο (Al).
Βίδες / περικόχλια M8x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) άλλεν.
Σύνδεση με Καλώδιο LCCC (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 64 48 050). / Συλλεκτήρια ακίδα με υποδοχή για Ø10 mm αγωγό.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 10 Nm (με χρήση κόλας σπειρωμάτων).
Ακροδέκτης τερματισμού καλωδίου LCCC (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 64 48 050), για τη σύνδεση με τη συλλεκτήρια ακίδα.
Κωδικός συσκευασίας:
6540001-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6540001-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Γαλβανισμένος χάλυβας (St/eZn).
Βίδες M5x20 mm St/eZn βίδες για τη σύσφιξη του αγωγού. M8x50 mm St/eZn μπουζονοστρίφωνο για τη στερέωση στην επιφάνεια.
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το IEC TS 62561-8) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγού Ø25 mm
Ροπή σύσφιξης 2 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω του μπουζονοστρίφωνου που διαθέτει το στήριγμα και UPAT (δεν περιλαμβάνεται).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤1000 mm ή ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης (Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm).
Για τη στήριξη μονωμένου αγωγού, απομονωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Κατάλληλο για στήριξη σε σκυρόδεμα, ή τούβλο.
Κωδικός συσκευασίας:
6104810-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6104810-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία: