Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτροδίων και αγωγών γείωσης

Connection components

Στην παρούσα ενότητα υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών και ηλεκτροδίων γειώσης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Κράμα χαλκού (Cu–A).
Βίδα M10x20 mm βίδα από κράμα χαλκού (Cu–A) με εξάγωνη κεφαλή.
Διαστάσεις αγωγών Ø6–10 mm (25–70 mm2).
Διαστάσεις ράβδου ¾'' (Ø20 mm) σπείρωμα, Ø17,2–20mm κορμός.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm.
Προστασία σύνδεσης Για τη βέλτιστη προστασία της σύνδεσης αγωγού–ράβδου από τη διάβρωση, συνιστάται η χρήση φρεατίου γείωσης (π.χ. 6009021).
Σφιγκτήρας για σύνδεση μεταξύ στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με ράβδο γείωσης, για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6330117-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6330117-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
66.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Κράμα χαλκού (Cu–A).
Βίδα M10x20 mm βίδα από κράμα χαλκού (Cu–A) με εξάγωνη κεφαλή.
Διαστάσεις αγωγών Ø6–10 mm (25–70 mm2).
Διαστάσεις ράβδου 5/8'' (Ø16 mm) σπείρωμα, Ø14,2–16mm κορμός.
Συνδεσμολογία Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 13 Nm.
Προστασία σύνδεσης Για τη βέλτιστη προστασία της σύνδεσης αγωγού–ράβδου από τη διάβρωση, συνιστάται η χρήση φρεατίου γείωσης (π.χ. 6009021).
Σφιγκτήρας για σύνδεση μεταξύ στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με ράβδο γείωσης, για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6330114-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6330114-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.2.2
,
Βάρος:
48.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Κράμα χαλκού (Cu–A).
Βίδα M10 “U” bolt περικόχλια και ροδέλες από κράμα χαλκού.
Διαστάσεις αγωγών Ένας ή δύο αγωγοί 70–120 mm2.
Διαστάσεις ράβδου 5/8''–¾'' (Ø16–20 mm) σπείρωμα, Ø14,2–17,2 mm κορμός.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 14 Nm.
Προστασία σύνδεσης Για τη βέλτιστη προστασία της σύνδεσης αγωγού–ράβδου από τη διάβρωση, συνιστάται η χρήση φρεατίου γείωσης (π.χ. 6009021).
Σφιγκτήρας για σύνδεση μεταξύ στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με ράβδο γείωσης, για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6330125-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6330125-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
364.00
gr/piece,
Συσκευασία:
25.00
pieces
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Κράμα χαλκού (Cu–A).
Βίδα M10 “U” bolt περικόχλια και ροδέλες από κράμα χαλκού.
Διαστάσεις αγωγών Ένας ή δύο αγωγοί 150–240 mm2.
Διαστάσεις ράβδου 5/8''–¾'' (Ø16–20 mm) σπείρωμα, Ø14,2–17,2 mm κορμός.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 14 Nm.
Προστασία σύνδεσης Για τη βέλτιστη προστασία της σύνδεσης αγωγού–ράβδου από τη διάβρωση, συνιστάται η χρήση φρεατίου γείωσης (π.χ. 6009021).
Σφιγκτήρας για σύνδεση μεταξύ στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με ράβδο γείωσης, για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6330126-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6330126-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
520.00
gr/piece,
Συσκευασία:
25.00
pieces
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατάλληλο για ράβδο γείωσης Με εξωτερικό σπείρωμα: 3/4'' (20mm).
Σπείρωμα 3/4'' (UNC-2A) εσωτερικό.
Υλικό κατασκευής Κράμα χαλκού.
Αντοχή σε κεραυνικό ρεύμα Heavy duty (H – 100 kA).
Αντοχή σε κρούσεις Κρούσεις διάρκειας 2 λεπτών με κρουστικό πιστολέτο.
Δύναμη εφελκυσμού 105 kN.
Σύνδεσμος για την επιμήκυνση χαλύβδινων ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένων ράβδων γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6330017-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6330017-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
152.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατάλληλο για ράβδο γείωσης Με εξωτερικό σπείρωμα: 5/8'' (16mm).
Σπείρωμα 5/8'' (UNC-2A) εσωτερικό.
Υλικό κατασκευής Κράμα χαλκού.
Αντοχή σε κεραυνικό ρεύμα Heavy duty (H – 100 kA).
Αντοχή σε κρούσεις Κρούσεις διάρκειας 2 λεπτών με κρουστικό πιστολέτο.
Δύναμη εφελκυσμού 80 kN.
Σύνδεσμος για την επιμήκυνση χαλύβδινων ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένων ράβδων γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6330014-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6330014-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
104.00
,
Συσκευασία:
50.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις ταινιών 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση αγωγών μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261833-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261833-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
138.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261831-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261831-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
138.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt grade V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (Al & St/tZn όχι μαζί με Cu, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261830_81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261830-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
114.00
,
Συσκευασία:
25.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).
Περιγραφή Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A).
Διαστάσεις αγωγών Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Συνδεσμολογία Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn & St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης 9 Nm
Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6261810-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6261810-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
144.00
,
Συσκευασία:
25.00