Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σημειακά ηλεκτρόδια γείωσης

Vertical earth rods

Τα σημειακά ηλεκτρόδια γείωσης αποτελούνται απο ηλεκτρόδια τύπου ράβδου, ηλεκτρόδια σταυρού, πλάκες καθώς και τα ηλεκτρόδια ΕΤΜ

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος Σπείρωμα: 3/4'' (20mm), κορμός: Ø17,2 mm.
Μήκος 3000 mm.
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St).
Υλικό επιμετάλλωσης Χαλκός (Cu).
Πάχος επιχάλκωσης ≥250 μm.
Τύπος επιχάλκωσης Ηλεκτρολυτική (μοριακή σύνδεση του χαλκού στο χάλυβα).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 350 – 770 N/mm2.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους με τη χρήση βαριάς ή κρουστικού εργαλείου1), εντός σκυροδέματος. 1) Για τη σωστή εγκατάσταση απαιτούνται επιπλέον επικρουστήρας και σύνδεσμος επιμήκυνσης (δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών)
Επιμήκυνση Η ράβδος φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι δυνατή η επιμήκυνση της με τη χρήση συνδέσμου από κράμα χαλκού, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6330017 (δεν περιλαμβάνεται).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλου σφικτήρα ή εξώθερμης κόλλησης (για την προστασία της σύνδεσης απαιτείται φρεάτιο γείωσης, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6009021).
Χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη (St/eCu) ράβδος για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6321730-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6321730-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.4
,
Βάρος:
5480.00
,
Συσκευασία:
5.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος Σπείρωμα: 3/4'' (20mm), κορμός: Ø17,2 mm.
Μήκος 1500 mm.
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St).
Υλικό επιμετάλλωσης Χαλκός (Cu).
Πάχος επιχάλκωσης ≥250 μm.
Τύπος επιχάλκωσης Ηλεκτρολυτική (μοριακή σύνδεση του χαλκού στο χάλυβα).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 350 – 770 N/mm2.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους με τη χρήση βαριάς ή κρουστικού εργαλείου1), εντός σκυροδέματος. 1) Για τη σωστή εγκατάσταση απαιτούνται επιπλέον επικρουστήρας και σύνδεσμος επιμήκυνσης (δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών)
Επιμήκυνση Η ράβδος φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι δυνατή η επιμήκυνση της με τη χρήση συνδέσμου από κράμα χαλκού, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6330017 (δεν περιλαμβάνεται).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλου σφικτήρα ή εξώθερμης κόλλησης (για την προστασία της σύνδεσης απαιτείται φρεάτιο γείωσης, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6009021).
Χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη (St/eCu) ράβδος για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6321715-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6321715-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.4
,
Βάρος:
2878.00
,
Συσκευασία:
5.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 1500x500x500 mm
Στοιχείο “Π” Αποτελείται από δύο πλάκες διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 750x500x3 mm, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα ενίσχυσης).
Στοιχείο “Γ” Αποτελείται από μία πλάκα διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 750x500x3 mm, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα ενίσχυσης).
Υλικό ηλεκτροδίου/επιμετάλλωσης Χάλυβας (St) / Ψευδάργυρος (Zn)
Επιμετάλλωση είδος/πάχος Εν θερμώ / ≥500 gr/m2
Υλικό εξαρτημάτων σύνδεσης Ανοξείδωτος χάλυβας V2A
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 290 – 510 N/mm2
Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου “Ε”TM, αποτελούμενο από ένα στοιχείο ‘’Π’’ και ένα στοιχείο ‘’Γ’’. Ισοδυναμεί με 6 ραβδοειδή ηλεκτρόδια μήκους 1,5 m, τοποθετημένων σε απόσταση 3 m μεταξύ τ...
Κωδικός συσκευασίας:
6301000-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6301000-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.7
,
Βάρος:
43000.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας V2A.
Διαστάσεις 1500x500x500 mm
Στοιχείο “Π” Αποτελείται από δύο πλάκες διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 750x500x3 mm, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα ενίσχυσης).
Στοιχείο “Γ” Αποτελείται από μία πλάκα διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 750x500x3 mm, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα ενίσχυσης).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,80 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 350 – 770 N/mm2
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους1), εντός σκυροδέματος. 1) Ακατάλληλο για αναερόβια εδάφη, πχ αργιλώδη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 62305-3 Ed2 (§E.5.6.2.2.1).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn (St/tZn όχι μαζί με Cu, Cu/eSn, St/eCu).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω του ανοξείδωτου σφικτήρα (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 66 108) που παρέχεται.
Επέκταση Με επιπλέον στοιχεία “Γ”.
Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου “Ε”TM, αποτελούμενο από ένα στοιχείο ‘’Π’’ και ένα στοιχείο ‘’Γ’’. Ισοδυναμεί με 6 ραβδοειδή ηλεκτρόδια μήκους 1,5 m, τοποθετημένων σε απόσταση 3 m μεταξύ τ...
Κωδικός συσκευασίας:
6361000-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6361000-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 1500x500x500 mm
Στοιχείο “Π” Αποτελείται από δύο πλάκες διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 750x500x3 mm, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα ενίσχυσης).
Στοιχείο “Γ” Αποτελείται από μία πλάκα διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 750x500x3 mm, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα ενίσχυσης).
Υλικό ηλεκτροδίου Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2
Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου “Ε”TM, αποτελούμενο από ένα στοιχείο ‘’Π’’ και ένα στοιχείο ‘’Γ’’. Ισοδυναμεί με 6 ραβδοειδή ηλεκτρόδια μήκους 1,5 m, τοποθετημένων σε απόσταση 3 m μεταξύ τ...
Κωδικός συσκευασίας:
6321000-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6321000-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.8
,
Βάρος: ,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό Χαλκός (Cu).
Διαστάσεις (LxWxT) 500x500x5 mm.
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,018 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2.
Διατίθεται με Χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 35 mm2, μήκους 1 m, συνδεδεμένο στην πλάκα με εξώθερμη κόλληση.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη πλάκα για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6320505-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6320505-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
11000.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό Χαλκός (Cu).
Διαστάσεις (LxWxT) 500x500x3 mm.
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση <0,018 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 200 – 450 N/mm2.
Διατίθεται με Χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 35 mm2, μήκους 1 m, συνδεδεμένο στην πλάκα με εξώθερμη κόλληση.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Χάλκινη πλάκα για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6320503-81
,
Κωδικός προϊόντος:
6320503-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.6
,
Βάρος:
6600.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 50x50x3 mm.
Μήκος 1500 mm.
Διατομή 300 mm2.
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St).
Υλικό επιμετάλλωσης Ψευδάργυρος (Zn).
Πάχος επιψευδαργύρωσης ≥500 gr/m2.
Τύπος επιψευδαργύρωσης Εν θερμώ.
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 350 – 770 N/mm2.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους με τη χρήση βαριάς ή κρουστικού εργαλείου.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Aνοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn, μονωμένο χάλκινο αγωγό(1), γυμνό χάλκινο αγωγό(2). 1) Το σημείο σύνδεσης θα πρέπει να πλήρως μονωμένο με αντιδιαβρωτική / στεγανωτική ταινία, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6103303 (δεν περιλαμβάνεται). 2) Όπως στη σημείωση (1), αλλά επιπλέον η αντιδιαβρωτική / στεγανωτική ταινία θα πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον 2 m κατά μήκος του αγωγού.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλου σφικτήρα ή ακροδέκτη πρέσας (δεν περιλαμβάνονται).
Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) ράβδος γείωσης διατομής σταυρού, για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6300015-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6300015-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.1
,
Βάρος:
3590.00
,
Συσκευασία:
1.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος Σπείρωμα: 5/8'' (16mm), κορμός: Ø14,2 mm.
Μήκος 1500 mm.
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St).
Υλικό επιμετάλλωσης Χαλκός (Cu).
Πάχος επιχάλκωσης ≥250 μm.
Τύπος επιχάλκωσης Ηλεκτρολυτική (μοριακή σύνδεση του χαλκού στο χάλυβα).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 350 – 770 N/mm2.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους με τη χρήση βαριάς ή κρουστικού εργαλείου1), εντός σκυροδέματος. 1) Για τη σωστή εγκατάσταση απαιτούνται επιπλέον επικρουστήρας και σύνδεσμος επιμήκυνσης (δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών)
Επιμήκυνση Η ράβδος φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι δυνατή η επιμήκυνση της με τη χρήση συνδέσμου από κράμα χαλκού, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6330014 (δεν περιλαμβάνεται).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλου σφικτήρα ή εξώθερμης κόλλησης (για την προστασία της σύνδεσης απαιτείται φρεάτιο γείωσης, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6009021).
Χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη (St/eCu) ράβδος για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6321415-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6321415-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.3
,
Βάρος:
1940.00
,
Συσκευασία:
5.00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος Σπείρωμα: 5/8'' (16mm), κορμός: Ø14,2 mm.
Μήκος 1200 mm.
Βασικό υλικό κατασκευής Χάλυβας (St).
Υλικό επιμετάλλωσης Χαλκός (Cu).
Πάχος επιχάλκωσης ≥250 μm.
Τύπος επιχάλκωσης Ηλεκτρολυτική (μοριακή σύνδεση του χαλκού στο χάλυβα).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση ≤0,25 μΩm.
Εφελκυσμός (όριο αντοχής) 350 – 770 N/mm2.
Θέση εγκατάστασης Εντός εδάφους με τη χρήση βαριάς ή κρουστικού εργαλείου1), εντός σκυροδέματος. 1) Για τη σωστή εγκατάσταση απαιτούνται επιπλέον επικρουστήρας και σύνδεσμος επιμήκυνσης (δείτε σχετικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών)
Επιμήκυνση Η ράβδος φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι δυνατή η επιμήκυνση της με τη χρήση συνδέσμου από κράμα χαλκού, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6330014 (δεν περιλαμβάνεται).
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό Μέσω κατάλληλου σφικτήρα ή εξώθερμης κόλλησης (για την προστασία της σύνδεσης απαιτείται φρεάτιο γείωσης, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6009021).
Χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη (St/eCu) ράβδος για χρήση σε συστήματα γείωσης.
Κωδικός συσκευασίας:
6321412-80
,
Κωδικός προϊόντος:
6321412-70
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:
929.3.6.3
,
Βάρος:
1488.00
gr/piece,
Συσκευασία:
5.00
pieces