Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υλικό κατασκευής Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Βίδες 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A), 1 ξυλόβιδα χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) Πλευρικό φορτίο: 200 Ν / Διαμήκες φορτίο: 50 Ν
Διαστάσεις αγωγού Έως 30x6 mm
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης 3,5 Nm
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται)
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα ≤500 mm1).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου ≤1000 mm για ύψη ≤20 m. / ≤500 mm για ύψη ≥20 m.
Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος. ≤300 mm.

St/tZn στήριγμα για ταινία πλάτους έως 30mm, κωδικός 6101200-71

Κωδικός συσκευασίας:
6101200-71
,
Κωδικός προϊόντος:
6101200-71
,
Τιμαριθμική ΑΤΗΕ:,
Βάρος:
76.00
,
Συσκευασία:
50.00