Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Lightning protection components

Ένα Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) προορίζεται να προστατέψει τους ανθρώπους και τα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής από καταστροφή και πυρκαγιά σε περίπτωση που η κατασκευή δεχθεί ένα άμεσο κεραυνό.

Αγωγοί ΣΑΠ

Αγωγοί για χρήση σε ΣΑΠ, μορφής στρογγυλού αγωγού (μονόκλωνοι και πολύκλωνοι) και ταινίας, δοκιμασμένοι κατά ΕΛΟΤ Ε 62561 - 2 

Conductor fasteners

Στηρίγματα αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), συλλεκτηρίου και αγωγών καθόδου, δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 4 

Connection components

Σφιγκτήρες αγωγών συλλεκτηρίου συστήματος και αγωγών καθόδου ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 1 

Ακροδέκτες Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Οι ακροδέκτες αγωγών συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, παρέχουν τη δυνατότητα ισοδυναμικών συνδέσεων μεταξύ αγωγών ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασιας και μεταλλικών μερών ενός κτηρίου ή μεταλλικής κατασκευής.  Όλοι οι ακροδέκτες ισοδυναμικών συνδέσεων είναι δοκιμασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62

Περιλαίμια Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Οι ισοδυναμικές συνδέσεις μεταξύ συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και μεταλλικών σωληνώσεων πραγματοποιείται με τη χρήση περιλαίμιων, σταθερών και ρυθμιζόμενων,

Non isolated LPS

Το μη απομονωμένο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 - 3 μπορεί να έρχεται σε επαφή με το κτίριο αλλά και να συνδέεται αγώγιμα άμεσα με τον ΗΜ εξοπλισμό στο δώμα.  Οι ακίδες και οι ιστοί μη απομονωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι δοκιμασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 2.

Isolated LPS

Το απομονωμένο σύστημα, μπορεί είτε να είναι εγκατεστημένο δίπλα στην υπό προστασία κατασκευή ή να είναι επί του κτιρίου αλλά να τηρεί την απόσταση ασφαλείας με τον ΗΜ εξοπλισμού του κτιρίου όπως αυτή ορίζεται απο το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 - 3.  Τα εξαρτήματα για το απομονωμένο ΣΑΠ είναι δοκιμασμέ

Παρελκόμενα ΣΑΠ

Παρελκόμενα εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, όπως εξαρτήματα απορρόφησης συστολών & διαστολών, πινακίδες σήμανσης, απαριθμητές.  Όλα τα παρελκόμε